Τράπεζα Θεμάτων Β΄ Λυκείου : Τύποι ερωτήσεων


Μια ολοκληρωμένη και διαφωτιστική καταγραφή του είδους ερωτήσεων που περιέχει η Τράπεζα Θεμάτων για τη Νεοεληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου μας έστειλε μια φίλη και καλή συναδέλφισσα. Ευχαριστούμε για την υπομονετική της δουλειά και την αναλυτική της παρουσίαση:

ΓΛΩΣΣΑ Β΄: ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α: περίληψη 20 μονάδες
ΘΕΜΑ Β: 15 μονάδες
Β1
1. Ερώτηση κατανόησης περιεχομένου σε 60-80 λέξεις (10 μονάδες)
2. Εξήγηση της άποψης που διατυπώνει ο συγγραφέας

Β2 (συνήθως 5 μονάδες): με ένα ή δύο σκέλη
1. Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή παραγράφου/ων και ποια είναι η σχέση συνοχής
2. Διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή παραγράφου/ων και η σχέση συνοχής που δηλώνουν
3. Διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή παραγράφου/ων και αιτιολόγηση της χρήσης τους
4. Η λειτουργία μίας φράσης στη συνοχή μιας παραγράφου
5. Πλαγιότιτλος σε μία ή σε όλες τις παραγράφους του κειμένου
6. Συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) παραγράφου και αιτιολόγηση της απάντησης
7. Δομικά στοιχεία παραγράφου
8. Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου και αιτιολόγηση της απάντησης
9. Διαίρεση μίας παραγράφου του κειμένου σε δύο παραγράφους και αιτιολόγηση της απάντησης
10. Τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η μετάβαση από μία παράγραφο σε άλλη

ΘΕΜΑ Γ: 15 μονάδες
Γ1 (συνήθως 10 μονάδες) με ένα ή δύο σκέλη
1. Σύνταξη παραγράφου ορισμένων λέξεων (συνήθως 50-60), χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.)
2. Σύνταξη παραγράφου ορισμένων λέξεων (συνήθως 50-60) με συγκεκριμένη θεματική περίοδο
3. Σύνταξη παραγράφου ορισμένων λέξεων (συνήθως 50-60) στην οποία θα εντάξετε την ακόλουθη περίοδο του κειμένου με την έντονη γραφή
4. Σύνταξη παραγράφου ορισμένων λέξεων (συνήθως 50-60) με συγκεκριμένο θέμα (π.χ. την άσκηση δημόσιας κριτικής), χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου ( (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
5. Σύνταξη προτάσεων με λέξεις του κειμένου λαμβάνοντας ή όχι υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο. (Mπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κλπ.)
6. Σύνταξη πρότασης χρησιμοποιώντας μια λέξη του κειμένου με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στο κείμενο
7. Συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο
8. Δημιουργία πρότασης για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους
9. Δημιουργία πρότασης χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή (έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους) (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος, τον χρόνο κ.λπ.).

Γ2 (συνήθως 5 μονάδες):
1. Εντοπισμός αναφορικής πρότασης σε χωρίο του κειμένου, το είδος της (προσδιοριστική ή παραθετική/ προσθετική) και αιτιολόγηση της απάντησης
2. Επισήμανση παραδειγμάτων μεταφορικής/ συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας και αιτιολόγηση της χρήσης τους
3. Επισήμανση χωρίου στο οποίο υπάρχει σαρκασμός-ειρωνεία και αιτιολόγηση της επιλογής σας
4. Εξήγηση της χρήσης εισαγωγικών σε φράση/εις
5. Αιτιολόγηση της επιλογής σύνταξης (ενεργητική ή παθητική) σε πρόταση του κειμένου και τροπή στην αντίθετή της σύνταξη (π.χ. από ενεργητική σε παθητική)
6. Αιτιολόγηση της χρήσης α΄ ή β ενικού και α΄ πληθυντικού προσώπου σε παραγράφους του κειμένου
7. Σύνταξη περιόδου λόγου 20-30 λέξεων χρησιμοποιώντας λέξη του κειμένου με την αντίθετη σημασία από αυτήν που διαπιστώσατε στο κείμενο.
8. Εντοπισμός στο κείμενο όρων (λέξεων ή φράσεων) ειδικού λεξιλογίου
9. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις ή προτάσεις του κειμένου είναι όροι του ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. (Τρεις φράσεις ή προτάσεις περισσεύουν).
10. Σύνταξη 2 προτάσεων με την ίδια λέξη : α) με κυριολεκτική/δηλωτική β) με μεταφορική/ συνυποδηλωτική σημασία
11. Εντοπισμός ρητορικής ερώτησης και αιτιολόγηση της χρήση της
12. Εντοπισμός ξενόγλωσσων όρων του κειμένου και αιτιολόγηση της χρήση τους
13. Εξήγηση της χρήσης των ερωτήσεων ενός χωρίου σε σχέση με τον επικοινωνιακό στόχο του αρθρογράφου.
14. Εντοπισμός των γλωσσικών επιλογών ενός χωρίου με τις οποίες ο αρθρογράφος πετυχαίνει να δώσει προφορικότητα στον λόγο του.
15. Τι δηλώνει, κατά την άποψή σας, ο συγγραφέας με τη χρήση του θαυμαστικού
16. Αιτιολόγηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας και επαναδιατύπωση της πρότασης προκειμένου να αποδώσετε το ίδιο νόημα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα κυριολεκτικά.
17. Επισήμανση σημείου/αποσπάσματος του κειμένου στο οποίο η αρθρογράφος εκφράζει συγκεκριμένο συναίσθημα (π.χ. αγανάκτηση)
18. Εντοπισμός ασύνδετου σχήματος και αιτιολόγηση της χρήση του
19. Εντοπισμός παρένθεσης και αιτιολόγηση της χρήση της
20. Εξήγηση της χρήσης των αποσιωπητικών
21. Να αιτιολογήσετε τη λειτουργικότητα της μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας στις παρακάτω φράσεις του κειμένου
22. Επισήμανση χιουμοριστικών σημείων και αιτιολόγηση αυτής της επιλογής του συγγραφέα

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...