Θανατική ποινή : “Σε μερικές χώρες, η κυβέρνηση σκοτώνει πολίτες…”


Στο ΒΗΜΑ της προηγούμενης εβδομάδας δημοσιεύτηκε άρθρο του Θ.Π.Λιανού, με το οποίο ο συντάκτης υπεραμύνεται της πρότασης για “Επαναφορά της θανατικής ποινής“. Αξίζει να σημειωθεί και ένα παλαιότερο άρθρο του ίδιου συντάκτη έξι χρόνια νωρίτερα (Περί της θανατικής ποινής). Στο άρθρο αυτό είχε απαντήσει  τότε από την ίδια εφημερίδα ο  Κ.Παπαϊωάννου, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς…